Algemene voorwaarden, transportcondities, CMR verdrag en IFS certificaat

Onze algemene voorwaarden, transportcondities, CMR verdrag en IFS certificaat vindt u op deze pagina en zijn zowel in het Duits, Nederlands als Engels te raadplegen. Coolwin B.V. treedt uitsluitend op als expediteur. Op al onze werkzaamheden zijn onze eigen Algemene Voorwaarden van toepassing. Daarnaast zijn op al onze werkzaamheden als expediteur van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, met uitzondering van de arbitrageclausule. Desgewenst stuurt Coolwin B.V. u deze voorwaarden kosteloos toe. Eventuele algemene voorwaarden of afwijkende bedingen uwerzijds worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk door de bevoegde bestuurder van Coolwin B.V. aan u bevestigd. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing. De Rechtbank in Limburg, locatie Roermond, Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

Download hier het CMR Verdrag - NL

Download

Download hier het CMR Verdrag - EN

Download

Download hier het CMR Verdrag - DE

Download

Download hier het CMR Verdrag - FR

Download

Download onze transportcondities - NL

Download

Download hier ons IFS certificaat

Download

Algemene voorwaarden

Download

Nederlandse Expeditievoorwaarden

Download

CONTACT

Dank voor uw bericht
logo